Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκφραση γνώμης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Μαρίνα Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δ.Σ.).(Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσολογγίου συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Ευρωπαϊκού Σωματείου Νικολαος Route – La Via Nicolaiana® Nicholas of Myra European Route (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. –Δήμαρχος).

3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργ. –Αντιδήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας διαβούλευσης, για το 2ο θέμα λόγω αναγκαιότητας άμεσης έναρξης της συνεργασίας των δύο εταίρων & για το 3ο θέμα της Η.Δ. λόγω έναρξης των χειμερινών δρομολογίων την 15.9.2017.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος