Συνεδριάζει την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση υποβολής προτάσεων χωροταξικού σχεδιασμού (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

2. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2016 (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το ετήσιο σχέδιο δράσης (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Δ. Κατοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» του Προγράμματος LEADER Π.Α.Α. μέτρου 41, υπομέτρο L321 , δράση 2 («Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων ….») και εγγραφής του στον προϋπολογισμό (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου «Πολιτιστικό κέντρο Ευηνοχωρίου Δήμου Μεσολογγίου» του Προγράμματος LEADER Π.Α.Α. μέτρου 41,υπομέτρο L321-2, δράση 4 («Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων….») και εγγραφής του στον προϋπολογισμό (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση αποδοχής ένταξης του έργου «Πολιτιστικό κέντρο Νεοχωρίου Δήμου Μεσολογγίου» του Προγράμματος LEADER Π.Α.Α. μέτρου 41,υπομέτρο L321-2, δράση 4 («Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων….») και εγγραφής του στον προϋπολογισμό (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διευθέτηση όμβριων σε Φραγκουλέικα Κεφαλοβρύσου και Σταμνάς» (εισηγητής κ. Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

9. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών βοσκής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών χρήσεως πεζοδρομίων-πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών νεκροταφείων Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έτους 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια , Κόσινα & Κούρβουλα της Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου του Δήμου Θέρμου» (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

15. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

16. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
17. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος