Συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπύρο Καρβέλη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουλίου. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια αγαθών εκ μέρους του Δήμου και την συνεπαγόμενη στήριξη της τοπικής αγοράς κατά τη διαδικασία αυτήν.

Αφορμή της έκτακτης αυτής διαβούλευσης υπήρξε η πρόσφατη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού από το Πνευματικό Κέντρο Μεσολογγίου. Παρά το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά την ανάρτηση και ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, οι συνάδελφοι του Δήμου δεν έλαβαν έγκαιρη ενημέρωση, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Σύμφωνα με την Διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου, στο δυσμενές αυτό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση εις βάρος της πάλαι ποτέ ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας, που ακούει στο όνομα «μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας όλων, για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων τοπικών επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Συλλόγου ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο να λαμβάνει στο εξής σχετική ενημέρωση για κάθε διαγωνισμό που διενεργείται, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την καταληκτική του προθεσμία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν το Νοσοκομείο και το Στρατόπεδο Μεσολογγίου.

Ο κ. Καρβέλης δεσμεύτηκε με την σειρά του για συνεχή ενημέρωση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου αναφορικά με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει τόσο ο Δήμος όσο και το Πνευματικό Κέντρο Μεσολογγίου, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την καταληκτική τους προθεσμία. Κατ’ ακολουθία, λαμβάνοντας ο Σύλλογος τις εν λόγω προκηρύξεις θα είναι σε θέση να τις κάνει εγκαίρως γνωστές στις επιχειρήσεις-μέλη του, αφενός προς διευκόλυνση του Δήμου σε θέματα ανεφοδιασμού, αφετέρου προς την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, η εξόφληση των οφειλόμενων ποσών από την τωρινή δημοτική αρχή προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται εντός διαστήματος 45 ημερών.

Ολοκληρώνοντας την συνάντηση, ο κ. Καρβέλης ενημέρωσε την Διοίκηση του Συλλόγου, ότι έχει ήδη τοποθετηθεί παραγγελία σε επιχείρηση της πόλης για την προμήθεια σημάτων οδοσήμανσης, που πρόκειται να τοποθετηθούν στο εγγύς μέλλον, τόσο στις οδούς Σπ. Μουστακλή και Π. Αλεξανδροπούλου, για την αποκατάσταση της ομαλής κινητικότητας των οποίων ο Σύλλογος έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες, όσο και σε λοιπούς δρόμους της πόλης, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, υπήρξε κοινή δέσμευση μεταξύ της Διοίκησης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τον ορισμό νέας συνάντησης τον μήνα Σεπτέμβριο, οπότε και θα συζητηθούν κι άλλα σημαντικά θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του κ. Καρβέλη, όπως είναι το σύνθετο και χρονίζον ζήτημα της λαϊκής αγοράς.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος