58 σχολεία στον Νομό στο πρόγραμμα διανομής καθημερινών ζεστών γευμάτων

Σε 58 σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας εφαρμόζεται το πρόγραμμα διανομής καθημερινών ζεστών γευμάτων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν τις τελευταίες μέρες νέες σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα, φτάνοντας αυτή τη στιγμή τα 950 σχολεία με 153.244 μαθητές να λαμβάνουν γεύματα.

Δείτε παρακάτω τα σχολεία στα οποία διανέμονται σχολικά γεύματα στην Αιτωλοακαρνανία:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΗΜΟΣΔ/ΝΣΗ Α/ΒΑΘΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
ΔΥΤιΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 16
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 19
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 20
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 12
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 7
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥ 9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ13 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΛΕΠΕΝΟΥΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΕΑΠΟΛΗΣ 3
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΡΙΝΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΡΙΓΑΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓιΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΓιΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 2ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΑΤΟΧΗΣ 1ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΑΤΟΧΗΣ 2ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΛΕΣΙΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΑΣΤΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο
ΔΥΤιΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ /ΜΑΝΑΣ 4ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2ο
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΣΤΑΜΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΧΡΥΣΟΒΕΡΓιΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔ.Σ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ5 Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓιΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔ.Σ. ΓΟΥΡΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΑΝΤΙΡΡIΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔΑΦΝΗΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΛΥΓΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 7
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΝΑΥΠΑΚΤΟΥ/ΛΥΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΞΥΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος