Την πρόσληψη 277 εκπαιδευτικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2015-2016. Από τις προσλήψεις αυτές, οι 5 αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.

Οι εκπαυδευτικοί είναι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Δείτε παρακάτω τους 5 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πιάνουν δουλειά στην Αιτωλοακαρνανία:

ΑΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1ΑΛΕΞΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΑΥΡΟΣΒ-Αιτωλ/νίας
2ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗΚΩΝ/ΝΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒ-Αιτωλ/νίας
3ΚΟΜΙΑΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΒ-Αιτωλ/νίας
4ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΗΛΙΑΣΒ-Αιτωλ/νίας
5ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥΝΑΤΑΛΙΑΝΙΚΟΛΑΟΣΒ-Αιτωλ/νίας
Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος