Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ειδική Εκπαίδευση και Φιλολογικά μαθήματα. Θεωρία και πρακτικές»

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει για το 2020 Πανελλήνιο Συνέδριο στο Αγρίνιο με θέμα «Ειδική Εκπαίδευση και Φιλολογικά μαθήματα. Θεωρία και πρακτικές». Εν όψει του Συνεδρίου απευθύνει πρόσκληση για την στελέχωση του σώματος κριτών, οι οποίοι θα επιφορτιστούν με το έργο της αξιολόγησης των εργασιών που θα υποβληθούν.

Οι υποψήφιοι κριτές θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου με συνάφεια ως προς το θέμα του Συνεδρίου.

Υποβολή Αίτησης

Κάθε υποψήφιος κριτής θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά στην ακόλουθη φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH7XB4MPjMCVrZfEknatSukcHm-unM68yLSzzetOjdrS_Xbw/viewform από 18 έως 30 Μαΐου 2019. Στην επιλογή θα ληφθεί υπόψη η συνάφεια του τίτλου και ο χρόνος υποβολής του αιτήματος.

Στους κριτές η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου παρέχει δωρεάν τη συμμετοχή και το κόστος εισήγησης στις διαδικασίες του Συνεδρίου

Έργο

Οι κριτές θ’ αναλάβουν ν’ αξιολογήσουν τις επιστημονικές εργασίες των υποψηφίων εισηγητών και ν’ αποφανθούν για όσες θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά, τα οποία θα είναι έτοιμα πριν γίνει το Συνέδριο.

Θεματικές

Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να καταθέσουν την εργασία τους ως προς τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  • α) Το περιεχόμενο των φιλολογικών Σχολικών Βιβλίων και η ειδική εκπαίδευση (τα βιβλία των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου – Λυκείου)
  • β) Τα Αναλυτικά Προγράμματα και οι σκοποί της Ειδικής Εκπαίδευσης (προτάσεις αναδιάρθρωσης)
  • γ) Η Αξιολόγηση μαθητών με προβλήματα λόγου ή άλλες αναπηρίες(υπάρχουσα νομοθεσία και νέες προτάσεις)
  • δ) Παράλληλη Στήριξη και διαχείριση των ατόμων με αναπηρία
  • ε) Η έννοια της Συμπερίληψης και η εφαρμογή της στο σημερινό Γυμνάσιο
  • στ) Διαφοροποιημένη Εκπαίδευση και διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων
Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος