Ανακοινώθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας υπόδειγμα του εντύπου υποβολής, η Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, το σχετικό Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο καθώς και η απόφαση παράτασης είναι αναρτημένα στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr) καθώς και στο portal του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (www.etakcci.gr).

Ειδικότερα, για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το Υπόδειγμα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένο στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Επιπλέον, για την υποβοήθηση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο καθώς και αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων (FAQs), τα οποία είναι επίσης αναρτημένα στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος