Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Αγωγή» οργανώνει Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την Κατάρτηση και Πιστοποίηση του Προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας κατηγορίας Α’, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:

  1. δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»
  2. πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
  3. βεβαίωση – πιστοποιητικό αποφοίτησης από παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Κέντρο Εκπαίδευσης Συνοριακών Φυλάκων ή Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας».

Σημειώνεται ότι στην πρώτη περίπτωση η κατάρτιση της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» γίνεται στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ όπου η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δυο έτη. Στην δεύτερη περίπτωση η εκπαίδευση θα παρέχεται από πιστοποιημένες δομές (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, όπου η διάρκεια της εκπαίδευσης για την απόκτηση του αναγκαίου πιστοποιητικού, ανέρχεται στις εκατό πέντε (105) ώρες.

 

Tο ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ, έχοντας άριστη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγείται άμεσα, το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικού Ασφαλείας».

Τα σεμινάρια θα:

  1. υλοποιηθούν από το ΚΕΚ ΑΓΩΓΗ
  2. πιστοποιηθούν από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας)
  3. έχουν συνολική διάρκεια 105 ώρες το καθένα, θεωρητικής κατάρτισης, οργανωμένα σε πρωινά ή/και απογευματινά τμήματα, σε πιστοποιημένες αίθουσες του ΚΕΚ.

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, ακολουθεί η  Πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι οποίοι αιτούνται άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ΙΕΠΥΑ μετά την 01-01-2012, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αδειοδοτούσα αρχή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και το προβλεπόμενο από το νόμο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι κάτοχοι αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας ΙΕΠΥΑ προ της 31ης Δεκεμβρίου 2011, εφόσον υποβάλλουν αίτημα ανανέωσης της σχετικής αδείας μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2013, δεν υποχρεούνται να καταθέσουν τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης, αφού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του ν.3707/08 εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής. (Για τις ανανεώσεις των αδειών εργασίας που λήγουν, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/08, δεν απαιτούνται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως την 07-10-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να να επικοινωνήσετε με την κα Φανή Ζαχείλα. e-mail: [email protected], Τηλ./fax: 26410 95023, κιν.: 6980 852382

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος