Παρουσιάσθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά, η ενοποίηση των εφαρμογών E-DAPY με το E- PRESCRIPTION. Με την διασύνδεση των δύο συστημάτων δίνεται πλέον η δυνατότητα της online παρακολούθησης της εκκαθάρισης των δαπανών παρακλινικών εξετάσεων.

Τι κάνει το νέο σύστημα:
 1. Τα παραπεμπτικά που εκτελούνται στο e-ΔΑΠΥ (μέσω της web φόρμας) θα ανακτώνται ηλεκτρονικά από τα τηρούμενα στοιχεία στο e-Prescription και δεν θα απαιτείται η καταχώρηση από την αρχή του παραπεμπτικού, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα από εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα.
 2. Επιπλέον το σύστημα θα υποστηρίξει την δυνατότητα ηλεκτρονικής φόρτωσης τιμολογίων με σκοπό να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να πληρωθεί το σύνολο της υποβαλλόμενης πραγματικής δαπάνης (100%) και όχι με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Επιπλέον με το νέο σύστημα θα δίδεται η δυνατότητα:
 1. Έλεγχου των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων που τηρούνται για κάθε πάροχο.
 2. Αυτόματης μετατροπή των συνταγογραφούμενων ιατρικών πράξεων σε ιατρικές πράξεις εκτέλεσης (π.χ περίπτωση χρήσης μηχανημάτων) με αναφορά στην τηρούμενη σύμβαση με τον πάροχο πληροφορία (διαφορετικοί τύποι μηχανημάτων ανά σύμβαση παρόχου)
 3. Υπολογισμού υποβαλλόμενης αξίας για κάθε ιατρική πράξη
 4. Έλεγχου μοναδικής εκτέλεσης παραπεμπτικού για το σύνολο των παρόχων
Τι εξασφαλίζεται με το νέο σύστημα:
 1. Εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η αντιστοιχία στις παραγγελθείσες ιατρικές πράξεις με τις εκτελεσμένες ιατρικές πράξεις
 2. Έλεγχος μοναδικής εκτέλεσης του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού
 3. Ποιοτική αναβάθμιση δεδομένων, ακρίβεια συμπλήρωσης στοιχείων εκτέλεσης των παραπεμπτικών (π.χ ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, Ιατρού) και πληρέστερη άντληση στατιστικών στοιχείων για διοικητική πληροφόρηση
 4. Δραστική μείωση απαιτούμενου χρόνου και προσπάθειας για την ενημέρωση εκτέλεσης παραπεμπτικών από τους παρόχους υγείας. Δεν απαιτείται πλέον η εκ νέου καταχώρηση του παραπεμπτικού κατά την εκτέλεση.
 5. Δυνατότητα παρακολούθησης πορείας εκτέλεσης παραπεμπτικών σε πραγματικό χρόνο.
 6. Επιτρέπεται πλέον η διαμόρφωση νέων τρόπων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών με χρήση κανόνων για την εφαρμογή στοχευόμενων ελέγχων. Δεν απαιτείται πλέον από τον ασφαλιστικό φορέα η χρονοβόρα διαδικασία της αντιπαραβολής της χάρτινης μορφής του παραπεμπτικού με την ηλεκτρονική μορφή όπως αυτή καταχωρήθηκε από τον πάροχο.
 7. Έλεγχος και αντιπαραβολή σε πραγματικό χρόνο των προς εκτέλεση ιατρικών πράξεων με αυτές που τηρούνται στις ηλεκτρονικές συμβάσεις των παρόχων.
 8. Δυνατότητα χρήσης υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων παρόχων υγείας με υψηλό βαθμό ασφάλειας στην διακίνηση της πληροφορίας μέσω των διασυνδέσεων.

Την παραπάνω δυνατότητα (online σύνδεσης) θα έχουν όλοι οι πάροχοι από Δευτέρα 22/4 ενώ στην ηλεκτρονική σάρωση του τιμολογίου θα δοθεί πρόσβαση από Δευτέρα 29/4.
Επιπλέον για τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα που έχουν δικά τους πληροφοριακά συστήματα θα υποστηριχθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με το e-dapy.

Ο Μάριος Σαλμάς δήλωσε για την νέα εφαρμογή:

«Συνεχίζουμε την σημαντική προσπάθεια εξορθολογισμού, νοικοκυρέματος και βελτιστοποίησης του ΕΟΠΥΥ. Για να φτάσεις στο στόχο, χρειάζεται να ολοκληρώσεις πολλά επιμέρους βήματα και σήμερα ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό βήμα που αφορά στην παρακολούθηση των κανόνων που εμείς έχουμε θεσπίσει για την συνταγογράφηση, την εκτέλεση και την εκκαθάριση των διαγνωστικών εξετάσεων και μέρους των θεραπειών».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος