Συζήτηση για το πρόγραμμα Leader στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 συζητήθηκαν τα προταθέντα έργα της Δημοτικής Αρχής για το Πρόγραμμα LEADER, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.

Αναλυτικότερα, συζητήθηκαν:

α) Ο συνολικός προϋπολογισμός για έργα δημοσίου χαρακτήρα που αναλογεί στον Δήμο Θέρμου από την τρέχουσα προκήρυξη του Μέτρου 19 του Leader ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) – ΠΑΑ 2014-2020, συνολικής δαπάνης 1.348.500€, που ανέρχεται σε ένα ποσό περί τις 168.500€ βάσει κριτηρίων (όπως ο πληθυσμός και η έκταση κάθε Δήμου και η ορεινότητα), τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ και των Δήμων – μετόχων περί της κατανομής των εν λόγω διαθέσιμων πόρων για τις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

β) Αντίστοιχη προκήρυξη για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα από το Μέτρο για την «Αλιεία», στο πλαίσιο της οποίας αναλογεί με τα ίδια κριτήρια στον Δήμο Θέρμου ποσό 90.000€.

Μετά τη συμβασιοποίηση των έργων που θα ενταχθούν στις προαναφερόμενες προκηρύξεις θ’ ακολουθήσει νέα αντίστοιχη προκήρυξη για ένταξη έργων δημοσίου στο κάθε Μέτρο από τα παραπάνω. Θα προκύψει σωρευτικά και από τις δύο αυτές προκηρύξεις ένα επιπλέον ποσό πλέον των 120.000€ για έργα στον Δήμο Θέρμου που αντιστοιχεί σε ένα ποσό της τάξης των 380.000€.

3. Τα δεδομένα για τα προτεινόμενα προς ένταξη έργα του Δήμου Θέρμου στην τρέχουσα προκήρυξη. Με βάση τα δεδομένα αυτά, τα έργα του Δήμου Θέρμου που προτάθηκαν για ένταξη στην τρέχουσα προκήρυξη ήταν τα ώριμα προς υλοποίηση από άποψη μελετών και αδειοδοτήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν όσο το δυνατό γρηγορότερα, για να δοθεί η δυνατότητα αντίστοιχα γρήγορης επαναπροκήρυξης του προϊόντος των εκπτώσεων και συνεπώς της ένταξης νέων έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του Δήμου Θέρμου είναι:

α) «Ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιού φαραγγιού Μοκιστιάνου»
β) «Ανάδειξη και αξιοποίηση Πηγής Αμπέλια Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης»

Τα στοιχεία που συνηγορούν σ’ αυτή την πρόταση είναι τα εξής:

  • Το ύψος του προϋπολογισμού των εν λόγω έργων, το οποίο ανέρχεται αθροιστικά πολύ κοντά στο προαναφερόμενο ποσό των 168.500€ που βρίσκεται εντός των ορίων της χρηματοδοτικής δυνατότητας της εν λόγω προκήρυξης.
  • Η πλήρης ωριμότητά τους και άραγε η δυνατότητα γρήγορης υλοποίησής τους.
  • Η γεωγραφική διασπορά τους στις επιμέρους περιοχές του Δήμου, καθώς το ένα αναφέρεται στην παραλίμνια και το άλλο στην ορεινή περιοχή.
  • Η σκοπιμότητά τους, καθώς σχετίζονται αμφότερα με βασικές περιπατητικές διαδρομές, (καθότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις συνιστούν αναπτυξιακή προτεραιότητα για την περιοχή του Δήμου Θέρμου), αφού το πρώτο αναφέρεται στη διαδρομή από λίμνη Τριχωνίδα έως Αγία Σοφία μέσω του φαραγγιού του Μοκιστιάνου και στην ανάδειξη των Δίδυμων Καταρρακτών του Μοκιστιάνου, ενώ το δεύτερο βρίσκεται, σε μία από τις διαδρομές από Θέρμο προς Ευρυτανία όπως και επί αντίστοιχης βασικής πεζοπορικής διαδρομής.

Στη δεύτερη φάση με τις εκπτώσεις των δυο παραπάνω έργων θα ενταχθούν νέα έργα ανάδειξης και αξιοποίησης πηγών, όπως είναι η πηγή Κοτρόνι Αγίας Τριάδας και η πηγή Κεφαλόβρυσο Δρυμώνα, η Καμπουρόβρυση Κόνισκας, η πηγή Ταρκαζίκη, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Χρυσοβίτσας, η πηγή που βρίσκεται εντός πλατανόφυτου τοπίου στο Καλούδι, η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού Καλούδι και επί της διαδρομής από Ναύπακτο για Θέρμο μέσω Ανάληψης, όπως και επί της βασικής πεζοπορικής διαδρομής “Μονοπάτι των εξοδιτών του Μεσολογγίου”, η πηγή Νταλιάνη, η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού Μαραθιά και επί της διαδρομής από Μαραθιά προς τον εγκαταλειμμένο οικισμό Δεσπότης όπως και επί της πεζοπορικής διαδρομής από λίμνη Τριχωνίδα – Μαραθιάς – Δεσπότης – Δουνέικα, ή/και στην πηγή Δεσπότη, η οποία βρίσκεται σε πλατανόφυτο τοπίο επί του ομώνυμου εγκαταλειμμένου οικισμού και, επιπλέον, να αφορά και την πηγή πλησίον του εγκαταλειμμένου οικισμού Μωρόσκλαβο, η οποία βρίσκεται πλησίον του οικισμού Σιταράλωνα, επί της πεζοπορικής διαδρομής από λίμνη Τριχωνίδα – Σιταράλωνα – Καημένα Αμπέλια – Κεφαλόβρυσο Ανάληψης και πλησίον του Μωρόσκλαβου.

Τελικά, υπερψηφίστηκαν οι προτάσεις της δημοτικής πλειοψηφίας και ήδη κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στην Τριχωνίδα ΑΕ, αλλά και οι σχετικοί φάκελοι των έργων παρελήφθησαν από τον Διευθυντή της «Τριχωνίδας ΑΕ», κ. Χάρη Καφρίτσα.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος