Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού ορίστηκαν την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 οι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι: Κατσαρή Κωνσταντούλα, Λαδάς Θεόδωρος, Σερπάνου Μαργαρίτα, Τσούκαλος Ευστάθιος, Ευθύμιος Ράπτης, Βλάσιος Σφυρής, Χριστόφορος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Τζαμαλής, Βασίλειος Παπαθανάσης.

Με αφορμή την ανακοίνωση των Αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Αγρινίου έκανε την εξής δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους απερχόμενους Αντιδημάρχους καθώς και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης για τη συνεργασία και το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι σε εξέλιξη ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα με έργα και δράσεις σε όλους τους τομείς.

Στο νέο σχήμα προστίθενται δύο νέα πρόσωπα τα οποία για πρώτη φορά αναλαμβάνουν θέση ευθύνης στο Δήμο Αγρινίου, σηματοδοτώντας την ανανέωση που έχει ανάγκη κάθε ζωντανός οργανισμός. Παράλληλα κάνουμε πράξη το θεσμό του άμισθου αντιδημάρχου, αφού τέσσερις από τους εννέα Αντιδημάρχους καταλαμβάνουν θέσεις μη αμειβόμενες. Όλοι μας κρινόμαστε συνεχώς από τους δημότες και πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές ανάγκες, στην κοινωνική πολιτική και στις αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας».

Αναλυτικά οι εννέα αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:

Κωνσταντούλα Κατσαρή, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Θεόδωρος Λαδάς, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μαργαρίτα Σερπάνου, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Ευστάθιος Τσούκαλος, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, καθώς και επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ευθύμιος Ράπτης, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των Τμημάτων Απασχόλησης, Τουρισμού, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .

Βλάσιος Σφυρής, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, καθώς και των Τμημάτων: Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Χριστόφορος Παπαϊωάννου, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Παναγιώτης Τζαμαλής, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Βασίλειος Παπαθανάσης, επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

*** Οι Αντιδήμαρχοι Ευθύμιος Ράπτης, Χριστόφορος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Τζαμαλής και Βασίλειος Παπαθανάσης δεν δικαιούνται αντιμισθίας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος