Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη φύλαξη – Ξεκινούν και για την καθαριότητα

Με συνολικά 47 άτομα θα ενισχυθεί το δυναμικό του Νοσοκομείου, στον τομέα της φύλαξης και της καθαριότητας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, οι αιτήσεις για τη φύλαξη έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν και για τον τομέα της καθαριότητας.

Οι θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ και αφορούν σε ατομικές συμβάσεις για την φύλαξη και την καθαριότητα της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου. Ειδικότερα, έχουν εγκριθεί:

  • Δέκα επτά (17) προσλήψεις στον τομέα τη φύλαξης του Νοσοκομείου (12 άτομα στο Νέο Νοσοκομείο και 5 στο παλαιό Νοσοκομείο).
  • Τριάντα (30) προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας.

Η υποβολή αιτήσεων για τη φύλαξη έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 20 του μήνα.

Οι αιτήσεις για την καθαριότητα ξεκινούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντύπου ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Μ. Αγρινίου, 3ο χλμ. Αγρινίου-Αντιρρίου, 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2641361-114,119).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.hospital-agrinio.gr

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος