Αφορά επενδύσεις στην Ελλάδα που στηρίζουν τους νέους και τις γυναίκες

Δάνεια ύψους 500 εκ. ευρώ θα χορηγήσεις στις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο την χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών επενδύσεων που στηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να δώσει ώθηση στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και στην απασχόληση των νέων χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους»,

Το πρόγραμμα τελεί υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και αναμένεται να οδηγήσει σ’ επενδύσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ στη χώρα, σ’ όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού κ.λπ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος