Ιδιωτικές επενδύσεις από ΜΜΕ στον αγροτουρισµό, την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τις υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές θα χρηµατοδοτεί το νέο Leader που ανοίγει το πρώτο εξάµηνο του 2016, µε περαιτέρω διεύρυνση των περιοχών εφαρµογής και επιλέξιµες το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με το agronews.gr, έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση για την έγκριση µέχρι και 50 στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα περιλαµβάνονται ∆ήµοι και Τοπικές Κοινότητες µέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες, σύµφωνα µε το Μέτρο 19 «Leader CLLD» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα θα χρηµατοδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ οι οποίες θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΤ∆ (Οµάδες Τοπικής ∆ράσης), µέσα στις οποίες υπάγεται ο ενδιαφερόµενος επενδυτής.

Ενδεικτικές κατηγορίες χρηµατοδοτούµενων έργων: Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, Οικοτεχνία, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση, Χώροι εστίασης και αναψυχής, Επιχειρήσεις καταλυµάτων, Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού, Τουριστικά γραφεία.

Επιλέξιµες δαπάνες

Οι δαπάνες που θα καλύπτει το Leader όπως αποτυπώθηκαν σε ηµερίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα θα είναι οι εξής:

∆απάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως οικοδοµικών εργασιών κ.λπ. ∆απάνες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης. ∆απάνες αγοράς νέου µηχανολογικού εξοπλισµού, περιλαµβανοµένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης. ∆απάνες αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και αγοράς οχηµάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τα ανωτέρω όπως, αµοιβές µηχανικών και συµβούλων. ∆απάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων. ∆απάνες αγοράς ειδικών επαγγελµατικών µέσων µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών. ∆απάνες για την κάλυψη του κόστους µελέτης-εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων και πιστοποίησης.

Τα είδη των τροφίµων Οικοτεχνικής παρασκευής

Α) Προϊόντα δηµητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσµατα (π.χ. παξιµάδια κ.τ.λ) και ζυµαρικά

Β) Προϊόντα φυτικής προέλευσης µε ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, κοµπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια µε ξηρούς καρπούς, πετιµέζι, µουσταλευριά.

Γ) Προϊόντα µε παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυµούς φρούτων κ.α. τρόφιµα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.

∆) Προϊόντα διατηρηµένα µε αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως ελιές και προϊόντα ελιάς αλείµµατα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε) Προϊόντα διατηρηµένα µε ξήρανση τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωµατικά φυτά.

ΣΤ) Προϊόντα µε µέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραµένα φρούτα, µαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιµα

Ζ) Γαλακτοκοµικά προϊόντα, όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος