Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου αναμένεται να επανεκκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς εντός του 2017 προκειμένου να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το πρόγραμμα της νέας εθελουσίας θα στοχεύει σε 600 εργαζόμενους της Τράπεζας. Παράλληλα, το προσωπικό του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί κατά επιπλέον 400 εργαζόμενους με τις πωλήσεις θυγατρικών όπως η Avis και η Hellenic Seaways, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση προσωπικού από τον Όμιλο να ανέλθει σε 1.000 άτομα. Σημειώνεται ότι η μείωση καταστημάτων και προσωπικού θα συνδυαστεί μέχρι το 2020 (στρατηγικό πλάνο «Agenda 2020») με μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Στόχος μέχρι τα τέλη του 2018 είναι να μεταπτωθούν σε εναλλακτικά δίκτυα (ΑΤΜ, online, e – branch), ανά έτος, τουλάχιστον 35 εκατομμύρια συναλλαγές που σήμερα εξυπηρετούνται από το ταμείο.

Εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές παράλληλα με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του πλάνου αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έδωσε τον Μάρτιο του 2016 τη δυνατότητα στους εργαζόμενους της Τράπεζας και των θυγατρικών εσωτερικού του χρηματοοικονομικού τομέα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Το πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης παρείχε τη δυνατότητα είτε της άμεσης αποχώρησης είτε της μακροχρόνιας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, για διάστημα δύο ετών, και αποχώρησης στο τέλος του διαστήματος αυτού.

Συνολικά από την Τράπεζα και τις θυγατρικές του χρηματοοικονομικού τομέα συμμετείχαν πάνω από 1.200 άτομα, με ποσοστό 97% των αιτούντων να επιλέγουν την άμεση αποχώρηση. Ο πληθυσμός που εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής είχε μέση ηλικία τα 46 έτη και ήταν ισομερώς κατανεμημένος μεταξύ δικτύου καταστημάτων και μονάδων διοίκησης της Τράπεζας ή θυγατρικών εταιριών.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των εργαζομένων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, δόθηκε στους ίδιους και στα μέλη της οικογένειάς τους η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για ένα έτος τη συμβουλευτική καθοδήγηση των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων  (παροχή 24ωρης τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης και 5 συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με τη συνεργασία της Hellas EAP). Παράλληλα, συνεχίζεται η παροχή του προγράμματος ομαδικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για δύο έτη. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ατομικών συναντήσεων και ομαδικών εκπαιδεύσεων για εναλλακτικές επαγγελματικής συνέχειας μέσω της ICAP People Solutions.

Στα τέλη του 2016 οι εργαζόμενοι στο σύνολο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχονταν σε 18.093 άτομα, εκ των οποίων 13.193 στην Τράπεζα (14.501 συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις θυγατρικές Ελλάδος, ενώ 3.592 άτομα είναι οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές εξωτερικού). Ο μέσος όρος  ηλικίας του προσωπικού του Ομίλου ανέρχεται στα 41 έτη, ενώ το 89% των εργαζομένων δεν ξεπερνά ηλικιακά τα 50 έτη. Το ποσοστό των εργαζομένων που είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ανέρχεται σε 71% στην Ελλάδα και 77% στις εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος