50 εποχικές προσλήψεις πυροφυλάκων, εργατών και οδηγών

Την πρόσληψη 50 ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Αγρινίου, για κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 για να κάνουν την αίτησή τους. Οι προσλήψεις αφορούν σε πυροφύλακες, οδηγούς και εργάτες καθαριότητας. Αναλυτικά:

30 προσλήψεις πυροφυλάκων

Την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων κατηγορίας-κλάδου ΥΕ Εργάτες- Πυροφύλακες ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και συγκεκριμένα από 1-7-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 4 έως και 13-6-2018, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφείο 2). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΕΔΩ.

20 προσλήψεις Οδηγών και Εργατών Καθαριότητας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

  • Δέκα πέντε (15) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων .
  • Τρία (3) άτομα, κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Ε΄και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και
  • Δύο (2) άτομα, κατηγορίας – κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν, μαζί με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 4 έως και 13-6-2018, στο Δήμο Αγρινίου, οδός Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος (Γραφείο 2). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360220, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος