Οι ημερομηνίες πληρωμής

Εγκρίθηκε με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας η μεταφορά χρημάτων απ’ τον προϋπολογισμό του Υπουργείου στον ΟΠΕΚΑ, για την πληρωμή του ΚΕΑ και του επιδόματος Στέγασης (ενοικίου) του Σεπτεμβρίου.

ΚΕΑ Σεπτεμβρίου

Η πληρωμή του επιδόματος αναμένεται μεταξύ 24 και 26 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση του Υπουργού:

«Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους 56.870.062,16€ σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού
Φορέα οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019.»

Επίδομα ενοικίου (δόση Σεπτεμβρίου)

Η πληρωμή του επιδόματος αναμένεται μεταξύ 25 και 26 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση του Υπουργού:

«Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους 35.100.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωμής Επιδόματος Στέγασης μηνός Σεπτεμβρίου 2019.«

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος