Στο 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαΐου 2018 δύο ημερίδες eTwinning σε σχολεία στο Αγρίνιο και στη Ναύπακτο. Πιο συγκεκριμένα, στο 5ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, στις 09:00 το πρωί, έλαβε χώρα ενημερωτική ημερίδα eTwinning, με τίτλο: «eTwinning Live». Οι εκπαιδευτικοί αναζήτησαν συνάδελφους στην Ευρώπη και ήρθαν σε επαφή με διάφορα έργα eTwinning. Επίσης, παρακολούθησαν τη διαδικασία υλοποίησης ενός eTwinning project με άλλους εκπαιδευτικούς με σκοπό την εξοικείωσή τους, καθώς αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας δημιουργίας και πραγματοποίησης μιας συνεργασίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο στο εξωτερικό.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε από τον πρεσβευτή του eTwinning στην Αιτωλοακαρνανία κ. Γιωτόπουλο Γιώργο, σε συνεργασία με τον διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Αγρινίου κ. Λαζαρίνη Φώτιο, ο οποίος είναι επίσης και στέλεχος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην Ελληνική Εθνική Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αντίστοιχη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, από τις 12:00 έως τις 14:00, από τον κ. Γιώργο Γιωτόπουλο, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου κ. Χρήστο Ιωάννου.

Έγινε σύντομη παρουσίαση του Scientix, της κοινότητας για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην Ευρώπη. Μέσω του Scientix – της μεγαλύτερης ανοιχτής ψηφιακής κοινότητας για την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στη Ευρώπη, διευκολύνεται η διάδοση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης STEM στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Scientix αποτελεί μια από τις 100 σπουδαιότερες εκπαιδευτικές καινοτομίες του κόσμου. Συγκεντρώνει μεθοδολογίες και αποτελέσματα των projects που αφορούν στην εκπαίδευση των Φυσικών επιστημών στην Ευρώπη που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

Οι ημερίδες απευθύνθηκαν σε αρχάριους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη εγγεγραμμένους στο etwinning ή εγγεγραμμένους που δεν έχουν ξεκινήσει έργο.

Οι ημερίδες θα συνεχιστούν μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, με την έναρξη του σχολικού έτους 2018 – 2019 και θα αφορούν αφενός στην εγγραφή αρχάριων χρηστών στην πλατφόρμα eTwinning και αφετέρου στον τρόπο εξεύρεσης Ευρωπαίων συνεργατών – εκπαιδευτικών και στην υλοποίηση eTwinning projects μέσω του Twinspace. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το http://www.etwinning.gr.

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος