Παρουσίαση του γνωστικού πεδίου «έλεγχος και ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης και βελτιστοποίησης ψυκτικών εγκαταστάσεων» για τους μαθητές της Γ’ τάξης της αντίστοιχης ειδικότητας

Ημερίδα – παρουσίαση του γνωστικού πεδίου «έλεγχος και ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης και βελτιστοποίησης ψυκτικών εγκαταστάσεων» των εφαρμοσμένων τεχνολογιών θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 (9:30-12:00) ο Τομέας Μηχανολογίας του ΕΠΑΛ Καινουρίου, στον χώρο του Εργαστηρίου.

Εισηγητής θα είναι ο Άρης Λιαροκάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη κατασκευή mini κλιματιστικού και με αντίστοιχες πιστοποιήσεις στην κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικών έργων ψυκτικών εφαρμογών.

O κ. Λιαροκάπης, πρώην μαθητής-πτυχιούχος -του ΤΕΕ Καινουργίου, πτυχιούχος του ΑΤΕΙ Πατρών, είναι ο εμπνευστής και κατασκευαστής του συστήματος CLIMA CHECK.

Το CLIMA CHECK είναι η μέθοδος για ανάλυση των διεργασιών ψύξης και θέρμανσης σε πραγματικό χρόνο με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των αντλιών θερμότητας σε εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού. Με τη χρήση θερμοκάμερας και τη μέθοδο της θερμογραφίας βλέπουμε την ακτινοβολούμενη θερμική ενέργεια και εντοπίζουμε τις θερμικές γέφυρες των ψυκτικών θαλάμων.

Την τεχνική υποστήριξη παρουσίασης του συστήματος ελέγχου και διαγνώσεων θα έχει ο κ. Στάχτιαρης Θωμάς – ψυκτικός ελεύθερος επαγγελματίας – πρώην ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στο ΤΕΕ Καινουργίου ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά να «στηθεί» το άρτιο εργαστήριο των «ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού» του σημερινού ΕΠΑΛ Καινουρίου.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί του ΕΚ Αγρινίου που διδάσκουν το αντίστοιχο εργαστήριο στη Γ’ ΕΠΑΛ. Η παρουσίαση θα βιντεοσκοπηθεί και θα παρουσιαστεί μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΠΑΛ Καινουρίου.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος