Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση (18.00 μ.μ.) έχει ως μοναδικό θέμα συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το οικονομικό έτος 2014 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος)».

Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.45 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης που αφορούν:

1. Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών για έξοδο της Ιονίας οδού στη θέση “Χαλαζιά” Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

2. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 255/2016 απόφασή μας περί σύστασης Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.3852/2010  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την χρηματοδότηση του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στα Τσαγκριναίικα για την αποκατάσταση  της υδροδότησης Αιτωλικού μετά από μόλυνση της υφιστάμενης πηγής από γεωφυσικά φαινόμενα (εισηγητής κ.ΚοντογιάννηςΓεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).

4. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτηρίων ”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

5. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων  (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

8. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος