Φορολογικό Σεμινάριο διοργανώνει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Αγρινίου και περιχώρων στο Αγρίνιο, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, στις 16:30. Το θέμα του σεμιναρίου: «Επιλεγμένα θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε. Ε.Φ.Κ.Α. – Το νέο ασφαλιστικό τοπίο». Ώρα προσέλευσης: 16:00.

Εισηγητές στο Σεμινάριο θα είναι οι Γιώργος Α. Κορομηλάς (Λογιστής – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας) και Νίκος Α. Φραγκιαδάκης (Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων).

Κόστος συμμετοχής:
– Μέλη των Συλλόγων Αγρινίου-Μεσολογγίου, οικονομικά τακτοποιημένα Δωρεάν
– Υπάλληλοι γραφείων 10€.
– Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη 30€.
– Υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. Δωρεάν

Θεματολογία Σεμιναρίου

Α. Προσδιορισμός και φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
§ Η αρχή του δεδουλευμένου, (λογιστική και φορολογική αναγνώριση εσόδων και εξόδων). Σε ποιες περιπτώσεις τακτοποιούνται χρονικά τα έσοδα και τα έξοδα
§ Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
-Μόνιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. Τρόπος παρακολούθησης των μόνιμων διαφορών στο λογιστικό σύστημα
-Προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης – Πότε αναστρέφονται οι διαφορές αυτές. – Τρόπος παρακολούθησης των προσωρινών διαφορών στο λογιστικό σύστημα. Πότε, από ποιους και πως συμπληρώνεται ο πίνακας Κ’ του εντύπου Ε3. Πρακτικά παραδείγματα
§ Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των τεκμαρτών εσόδων και εξόδων. Πρακτικά παραδείγματα
§ Λοιπά πρακτικά θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.
-Λογιστική και φορολογική παρακολούθηση του τέλους επιτηδεύματος
-Λογιστική παρακολούθηση του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Β. Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που ισχύουν το φορολογικό έτος 2016
§ Φορολογία μισθωτής εργασίας – συντάξεων – Μείωση φόρου
§ Φορολογία ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
§ Φορολογία αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
§ Φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία
§ Φορολογία μερισμάτων
§ Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
§ Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Γ. Ε.Φ.Κ.Α – Παρουσίαση των βασικών διατάξεων του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει και των σχετικών εγκυκλίων που ενδιαφέρουν τους λογιστές – φοροτεχνικούς, με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής

1. Υπόχρεοι στην ασφάλιση
§ Ελεύθεροι επαγγελματίες προερχόμενοι από τον Ο.Α.Ε.Ε.
§ Αυτοαπασχολούμενοι προερχόμενοι από το Ε.Τ.Α.Α.
§ Αυτοαπασχολούμενοι προερχόμενοι από τον Ο.Γ.Α.
-Ποσοστά εισφορών
-Μειώσεις εισφορών

2. Ένταξη μισθωτών τ. Ο.Γ.Α. στον ΕΦΚΑ
§  Κατηγορίες ασφαλισμένων
§  Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών
§  Αλιεργάτες
§  Εισφορές
§  Απεικόνιση της ασφάλισης

3. Ένταξη μισθωτών ΤΣΜΕΔΕ στον ΕΦΚΑ
§  Κατηγορίες ασφαλισμένων
§  Ποσοστά εισφορών
§  Απεικόνιση ασφάλισης

4. Μισθωτοί με μπλοκάκι
§  Ποσοστά εισφορών
§  Απεικόνιση ασφάλισης

5. Αμοιβές μελών Δ.Σ. και διευθυνόντων λοιπά νομικά πρόσωπα
§  Ποσοστά εισφορών
§  Απεικόνιση ασφάλισης

6. Ασφάλιση και εισφορές συνταξιούχων

7. Παράλληλη απασχόληση
§  Ανάλυση με παραδείγματα όλων των περιπτώσεων επί παράλληλης απασχόλησης

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος