Σε Ετήσια τακτική γενική Συνέλευση καλεί όλα τα τακτικά μέλη της η Αερολέσχη Αγρινίου στα γραφεία της Αερολέσχης, στο Παλιό Πολιτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου, στις 16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 19:00 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκθεση πεπραγμένων 2015.
2. Εκθεση οικονομικού απολογισμού 2015-2016.
3. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Απαλλαγή Δ.Σ. απο κάθε Διοικητική και Διαχειριστική ευθύνη.
5. Eγκριση τoυ πρoγράμματoς δράσης και πρoϋπoλoγισμoύ του 2016.

Μετά το τέλος της συνέλευσης θα ακολουθήσει συζήτηση με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της πορείας της Αερολέσχης Αγρινίου.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος