Στοχευμένες δράσεις για την κατάρτιση μαθητών

Το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κινητικότητας erasmus+ με δύο ροές για την Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τίτλο: «Στοχευμένες δράσεις για την κατάρτιση μαθητών: 1. Γεωπονία-Βιολογικά Προϊόντα 2. Νέες Τεχνολογίες Οχημάτων».

Για την 1η ροή το Πρόγραμμα πραγματοποιείται στη Δρέσδη της Γερμανίας από τις 13-03-2018 έως τις 28-03-2018 με 14 συμμετέχοντες μαθητές του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς του Ε.Κ. Αγρινίου. Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές της ροής αυτής βρίσκονται στη πόλη Δρέσδη της Γερμανίας κάνοντας δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της ροής, παράλληλα δε και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Για τη 2η ροή το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 17-04-2018 έως τις 02-05-2018 με 14 συμμετέχοντες μαθητές της Ειδικότητας Οχημάτων και δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς του Ε.Κ. Αγρινίου.

Η συμμετοχή των μαθητών στις κινητικότητες θα συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη των μαθησιακών δραστηριοτήτων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.

Οι στόχοι:

-Ενίσχυση γνώσεων -δεξιοτήτων- ικανοτήτων των συμμετεχόντων για το επάγγελμά τους.
-Εκπαίδευση και εξοικείωση των μαθητών στην κατανόηση του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
-Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
-Απόκτηση Ευρωπαϊκής συνείδησης.
-Ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Παιδαγωγική Ομάδα:
Συρόκου Ελένη Δ/ντρια Ε.Κ. Αγρινίου
Κύρκος Παναγιώτης Υποδ/ντής Ε.Κ. Αγρινίου
Τσιλίκης Βασίλειος Εκπ/κός Ε.Κ. Αγρινίου
Φαφλιώρας Αντώνης Εκπ/κός Ε.Κ. Αγρινίου

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος