Σπήλιος Λιβανός: «Η κυβέρνηση της ΝΔ θα δώσει έμφαση στην Ειδική Αγωγή στηρίζοντας τα ΚΕΣΥ»

Τα γραφεία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι επισκέφθηκε, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, ο Σπήλιος Λιβανός. Ενημερώθηκε απ’ τους συμβούλους-λειτουργούς του Κέντρου για τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή άσκηση του λειτουργήματός τους.

Ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ εξήρε το έργο των εργαζομένων σε όλο το Νομό και είπε πως δίνουν καθημερινό αγώνα με ζήλο, χρησιμοποιώντας πολλές φορές ίδια μέσα και δυνάμεις.

Οι εργαζόμενοι του εξέθεσαν σειρά θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης, προκειμένου η προσπάθεια που καταβάλουν να είναι πιο άμεση, πιο αποτελεσματική, αλλά και να καλύπτει μ’ επάρκεια όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις στην Αιτωλοακαρνανία.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν:

  1. Στελέχωση του ΚΕΣΥ με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό
  2. Άμεση εξεύρεση νέου χώρου στέγασης του ΚΕΣΥ Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου για όλο το Νομό
  3. Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΣΥ, για μια πιο αποτελεσματική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του Νομού
  4. Ενίσχυση του ΚΕΣΥ με νέα υλικοτεχνική υποδομή (Η/Υ, νέα εργαλεία αξιολόγησης)
  5. Ενίσχυση και αύξηση της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ (Ειδικών Διαγνωστικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης) των διεπιστημονικών ομάδων υποστήριξης των σχολικών μονάδων
  6. Ενίσχυση του ρόλου των ειδικών σχολείων και παροχή κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, προκειμένου να αναπτυχθεί παράλληλα και ο θεσμός της συνεκπαίδευσης, όπου οι μαθητές αυτών, υπό ειδικές προϋποθέσεις να μπορούν να συμμετέχουν  σε κάποια μαθήματα στο πρόγραμμα του σχολείου γενικής αγωγής.
  7. Ίδρυση και ενίσχυση των Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθούν οι ΕΔΕΑΥ
  8. Σύνδεση του Θεσμού του Σχολικού Συμβούλου με την επιστημονική καθοδήγηση της διεπιστημονικής ομάδας της ΕΔΕΑΥ

Διαβεβαιώσεις Λιβανού

Ο κ. Λιβανός διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους πως «από την επόμενη κιόλας ημέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, το βάρος θα πέσει στον σημαντικό τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στην Ειδική Αγωγή και στο ΚΕΣΥ, δημιουργώντας ένα σύστημα Παιδείας, κατά τα πρότυπα των μεγάλων προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος