Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεσολογγίου καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους

Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσολογγίου ανακοινώθηκε ότι, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν και να εγγραφούν στο ισόγειο του Δημαρχείου (Τμήμα Πρόνοιας), κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (9:30-12:30), κάνοντας νέα αίτηση ένταξης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Έντυπο Ε1 και Ε9 (το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ).
5. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο απόφασης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ.
6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ευθύνης του δικαιούχου να ενημερώσει σε περίπτωση μεταβολής της κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης του.
8. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, διαζευκτήριο.
9. Σε περίπτωση ανασφάλιστου υπερήλικα, απόφαση σύνταξης.
10. Σε περίπτωση ανασφάλιστου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απόφαση αυτής.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) δεν μπορούν να εγγραφούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της Δομής, στο τηλέφωνο 2631 363457 ή ηλεκτρονικά στο [email protected]

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος