Έγκαιρα ξεκινάει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2017, σε εφαρμογή της εξαγγελίας του Υπουργού ΑΑΤ και της απόφασης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξέλιξη αυτή βοηθά να υπηρετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η διασφάλιση των επιδοτήσεων των δικαιούχων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά εθνικά και κοινοτικά κανονιστικά πλαίσια.

Η «GAIA Επιχειρείν» ενημερώνει τα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τους δικαιούχους παραγωγούς κοινοτικών επιδοτήσεων ότι συμφωνήθηκε και υπογράφεται η νέα Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών & Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΕΠΥΑΠ) με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με αυτή, η GAIA ως Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης του συνόλου των ΚΥΔ, αναλαμβάνει περισσότερες τεχνολογικές υποχρεώσεις δίχως ωστόσο αυτές να αυξάνουν τα κόστη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΥΔ.

Τα πιστοποιημένα ΚΥΔ οφείλουν άμεσα να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις συνεργασίας τους, τόσο με την GAIA, όσο και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες συντονισμού και τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες είναι αναγκαίες και υποχρεωτικές για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «GAIA Επιχειρείν» καλεί όλους τους παραγωγούς να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν τη δήλωση ΟΣΔΕ προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και ποινές μιας και δεν προβλέπεται για τη φετινή χρονιά να δοθεί καμία κανονιστική παράταση για μεταγενέστερη υποβολή της δήλωσης από την 15 Μάιου 2017.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος