Η δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος του ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ. Αμφιλοχίας κα Ελευθερία Μάργαρη – Ζαβογιάννη εξελέγη στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατων αρχαιρεσιών. Αντιπρόεδρος του Σώματος εξελέγη ο δημοτικός σύμβουλος κ. Απόστολος Μιμηγιάννης, ενώ Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η (πρώην) Αντιδήμαρχος κα Παρασκευή Ψωφάκη.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμφιλοχίας εξελέγησαν οι ακόλουθοι δημοτικοί σύμβουλοι:

Τακτικά μέλη οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Κοπίδης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Αθανάσιος Μπαλάσκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Γεώργιος Νικολέτος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Γεώργιος Σταμούλης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Ιωάννης Πρεβεζάνος (σύμβουλος μειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Ριζογιάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη οικονομικής επιτροπής:

Αθανάσιος Κακαρούνας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Χρήστος Θεοδώρου (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Γρηγόριος Παπούλιας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Απόστολος Μιμηγιάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)
Αλέξανδρος Γιαννακάκης (σύμβουλος μειοψηφίας)

Τακτικά μέλη επιτροπής ποιότητας ζωής

Ευσταθία Καρδαρά (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Φρειδερίκη Σταμούλη (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Μαρία Μπακέλα (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Αθανάσιος Μπαλάσκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Σοφία Ανδρικούλα (σύμβουλος μειοψηφίας)
Μάρκος Κατσούλης (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη επιτροπής ποιότητας ζωής

Χρήστος Θεοδώρου (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Χρήστος Τσόλκας (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Κοπίδης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
Μαρία Σαλμά (σύμβουλος μειοψηφίας)
Κωνσταντίνος Ρέντζουλας (σύμβουλος μειοψηφίας)

Ορισμός Αντιδημάρχων

Από 2 – 01 – 2013 έως 31 – 12 – 2014 ορίστηκαν αντιδήμαρχοι οι: Βασίλειος Γάκης για θέματα Συντήρησης Υποδομών, Αθανάσιος Κακαρούνας για θέματα Κοινωνικής Συνοχής, Υγείας, Πρόνοιας, Προστασίας του πολίτη, Γρηγόριος Παπούλιας για θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Αθλητισμού, Γεώργιος Σιατής για θέματα Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Διοίκησης και Περιουσίας, Χρήστος Τσόλκας για θέματα Κατασκευών Υποδομών και Μελετών, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος