Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Οκτώβριο ανακοίνωσε ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας. Μετά από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προχωρά σε πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο για τον Οκτώβριο. Οι προσλήψεις γίνονται προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι θέσεις αφορούν στην ειδικότητα ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. Για τις θέσεις ΔΕΝ απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
-Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου (Διεύθυνση: Ε. Δεληγεώργη, Βόνιτσα, τηλ.: 2643 360116) εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στο Διαδίκτυο, ήτοι 9 Οκτωβρίου. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κ. Αργυρού Ασπασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος