dimarxeio-agriniou

Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 19:00 και στις 20:00 αντίστοιχα. Οι δύο συνεδριάσεις θα γίνουν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο.

Στην ειδική συνεδρίαση θα συζητηθούν τα εξής 2 θέματα:

 1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 213/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 214/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Στην τακτική συνεδρίαση θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός μελών διοίκησης του ΝΠΔΔ του Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία: ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.Α.) Δήμου Αγρινίου.
 2. Ορισμός μελών διοίκησης του ΝΠΙΔ του Δήμου Αγρινίου με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.).
 3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).
 4. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
 5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
 6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγρινίου.
 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Εταιρείας Στάθμευσης Αυτοκινήτων Αγρινίου – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας – ΟΔΥΣΣΕΑΣ.
 10. Ορισμός μελών Επιτροπών Αξιολόγησης των κάτωθι Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αγρινίου: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Ιατρείο.
 11. Αντικατάσταση μελών από τις επιτροπές των Διευθύνσεων του Δήμου, έτους 2014.
 12. Ορισμός αντιπροσώπων στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
 14. Έγκριση της με αρίθμ. 85/16-9-2014 μελέτης του έργου: «Συντήρηση – τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου».
 15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καστρακίου».
 16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. Κατοικίες Δοκιμίου και συναρμογών με κάθετους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ΄ Φάση)».
 17. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση νέας πτέρυγας 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».
 18. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
  Α) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς» του Δήμου Αγρινίου (2η παράταση).
  Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου» Δήμου Αγρινίου (1η παράταση).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:
  Α) «Διανοίξεις – βελτιώσεις – ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ. Αγ. Κωνσταντίνου (οδός Μακρυγιάννη κ.λ.π. οδοί)».
  Β) «Ανακατασκευές – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών και ηλεκτροφωτισμός Δ.Δ. Αγ. Κωνσταντίνου».
  Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις οδών – κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου».
  Δ) «Διαμόρφωση – ανάπλαση – ασφαλτόστρωση   κοινοχρήστων χώρων και οδών». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικoύ Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων:
  Α) «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης από οικισμό Κράψη – οικισμό Μπόκρη Αμπελίων».
  B) «Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Αγ. Βλασίου».
  Γ) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων».
  Δ) «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Κυπάρισσου».
 21. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 175/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την παράγραφο 18 περί «Χρηματοδότησης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.)».
 22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «αναλώσιμων μικροϋλικών και σιδηρικών για τα έργα της αυτεπιστασίας έτους 2014 του Δήμου Αγρινίου».
 23. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το έργο “Κατασκευή διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας”».
 24. Έγκριση διενεργείας προμηθειών για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.
 25. Έγκριση αποτελέσματος 2ης διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για το Κοινωνικό Οδοντιατρείο.
 26. Έγκριση ή μη Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.
 27. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Δήμου Αγρινίου.
 28. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
 29. Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014.
Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος