Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η ενίσχυση των θέσεων εργασίας, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος και η διασφάλιση πόρων που θα επιτρέψουν να προωθηθούν στρατηγικές άρσης ανισοτήτων και καταπολέμησης της φτώχειας, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει συγκεκριμένες στρατηγικές που αφορούν την κοινωνική πολιτική και αξιοποιώντας την προεδρία που έχει αναλάβει στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, προωθούνται οι δράσεις και πολιτικές, τόσο προς την Διαμεσογειακή όσο και προς την Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), με μία αμφίδρομη επικοινωνία τόσο από τη βάση προς την ηγεσία των ομάδων και των οργάνων της ΕΕ, όσο και αντίθετα.

Ο κ. Κατσιφάρας μάλιστα έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική, έχοντας ορίσει και δύο εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους σε υφιστάμενες και νέες πολιτικές, τον Αντώνη Χαροκόπο σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Αναστασία Τογιοπούλου σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων, αλλά και μία υφιστάμενη ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των περιφερειών – μελών της, αποφάσισε να ακολουθήσει μια εσωτερική διαδικασία μελέτης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου και τις προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει με την κυρία Τογιοπούλου στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο στο Μονπελιέ της Γαλλίας.

«Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο απαιτεί έναν άλλο τρόπο που ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες, θέτοντας στο επίκεντρό της τους ανθρώπους και την ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών αναγκών», σημειώνει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης

Μάλιστα κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας την Πέμπτη 3 Αυγούστου παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης για την τρέχουσα διετία 2017-2018 της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες δράσεων και στρατηγικών.

 

«Η Διαμεσογειακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των περιφερειών μελών της, αποφάσισε να ακολουθήσει μια εσωτερική διαδικασία μελέτης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου και να εξετάσει τις προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Πρέπει να ωριμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών αναγκών», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης και της Μεσογείου έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – αφού αυτός ο νέος οικονομικός τομέας αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο των κοινωνικών παροχών σε όρους απασχόλησης και υποστήριξη των αναγκών των πολιτών – και θεωρούν σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη από τις εθνικές οικονομίες» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε: «Η Περιφέρειά μας δίνει σημαντικό μερίδιο της πολιτικής που ακολουθεί στην υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι κοινωνίες, οι πολίτες. Από το 2014, έχουμε συμπεριλάβει στο ΠΕΠ 2014-2020, συνολικά 39 νέες δομές συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 30,3 εκατ. ευρώ, που στηρίζουν την κοινωνία, την ενημερώνουν, της παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους και εξασφαλίζουν τη διαμονή και διατροφή σε αστέγους ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επίσης, έχουμε ήδη εντάξει τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου».

Ειδική αγορήτρια στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε οριστεί η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αν. Τογιοπούλου, η οποία θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο στο Μονπελιέ της Γαλλίας. Η κα. Τογιοπούλου μίλησε αναλυτικά για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα συμβάλλει στη στήριξη της κοινωνίας, αφού μέσα από αυτή θα αναπτυχθούν εργαλεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο και όχι μόνο.

«Η ανάπτυξη συνεργασιών με τους κύριους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, θα ενισχύσει τις ανταλλαγές και θα αποτελέσει πύλη για την ανάπτυξη ενός πραγματικού δομημένου δικτύου για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» τόνισε η κ. Τογιοπούλου.

Τέσσερις πυλώνες δράσεων της CPMR – Τοτέμ Ειρήνης

Κατά τη συνεδρίαση έγινε αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο δράσης της τρέχουσας διετίας 2017-2018 της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης) και ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσεων και στρατηγικών που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα:

– Ενθάρρυνση νέων θαλάσσιων και μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο, στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για όλη την περιοχή.
– Αύξηση της εμπλοκής των Περιφερειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγική κρίσης και την υποστήριξη των δράσεών τους.
– Μια «θάλασσα έργων» στη Μεσόγειο.
– Ανάδυση της Μεσογειακή Υπηκοότητας.

Παράλληλα, κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Νάπολη ο Απ. Κατσιφάρας ως Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής παρέλαβε το παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο «Τοτέμ της Ειρήνης», με το οποίο το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondzione Mediterraneo) βράβευσε τη Διαμεσογειακή Επιτροπή για το συνολικό έργο και προσφορά της στην συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογείου.

Το «Τοτέμ της Ειρήνης» είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο και απονέμεται από το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondazione Mediterraneo) μόνο σε μείζονος σημασίας προσωπικότητες και Οργανισμούς, που έχουν σημαντική προσφορά σε ζητήματα ειρήνης και κοινής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων οργανισμών που έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό είναι ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος