Να καταθέσουν τα χαρτιά τους καλεί ο Δήμος Μεσολογγίου τους δημότες του που ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι δημότες του Δήμου Μεσολογγίου, από 1η Μαΐου έως 31 Μαΐου καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν ως εξής:

Ετήσιο ατομικό εισόδημα

Για οικογένεια με 2 μέλη

Για οικογένεια με 3 μέλη

Για οικογένεια με 4 μέλη

Για οικογένεια με 5 μέλη

7.200 ευρώ

10.700 ευρώ

11.520 ευρώ

14.400 ευρώ

17.280 ευρώ

  1. Για κάθε προστατευόμενο μέλος πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.
  2. Στην περίπτωση απόρου με αναπηρία άνω του 67% το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ.
  3. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας με ένα ή και περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67% το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν:

  • Τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα εκπροσώπησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος