Δημοπρατούνται στις 29 Μαΐου δύο έργα που αφορούν την βελτίωση των υποδομών στις Δημοτικές Ενότητες Θεστιέων και Αγγελοκάστρου μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την οικονομική επιτροπή. Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων» συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας.

«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου» συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στους αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Τοπικής Κοινότητας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος