Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων – Οι 6 ειδικότητες

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες που είναι διαθέσιμες για εγγραφή στα Δημόσια ΙΕΚ. Στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε 6 νέες ειδικότητες, τις εξής:

1. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων
2. Τέχνη φωτογραφίας
3. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων
4. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
5. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης & Μακιγιάζ
6. Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Διαδικασία εγγραφών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 στα ΔΙΕΚ που έχουν επιλεγεί, για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών για την εγγραφή (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Αιτήσεις εκτός συστήματος

Επίσης, οι υποψήφιοι που δεν έχουν επιλεγεί σε κάποια ειδικότητα της επιλογής τους, ή δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου και να υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους σε κάποια από τις 6 νέες ειδικότητες, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα τμήματα τελικά που θα λειτουργήσουν σε κάθε Δ.ΙΕΚ, θα καθοριστούν με βάση τις εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν.

Κατάταξη στο Γ’ Εξάμηνο

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ μπορούν να εγγραφούν απ’ ευθείας στο Γ΄ Εξάμηνο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αντίστοιχες ειδικότητες. Μπορούν έτσι να αποκτήσουν το Δίπλωμα της ειδικότητας επιπέδου 5, ολοκληρώνοντας τη φοίτηση μόνο σε ένα χρόνο.

Φέτος, στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου, οι ειδικότητες στις οποίες μπορεί να γίνει κατάταξη αποφοίτων στο Γ’ εξάμηνο, είναι:

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
• ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ

Οι αιτήσεις για κατάταξη υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, το αργότερο μέχρι 28/9/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
• Απολυτήριο και Πτυχίο της ειδικότητας
• Αστυνομική ταυτότητα

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος