Για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β

Το ΔΙΕΚ Αγρινίου καλεί τους υποψηφίους που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις ειδικότητες Α’ εξαμήνου να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι τις 18:00, για να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της εγγραφής.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση εγγραφής (Υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Αγρινίου (http://iekagrin.sch.gr/))
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ‐ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  5. Προαιρετικά Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 09:00 ‐ 18:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος