Την πρόσληψη 30 ατόμων ανακοίνωσε η ΔΕΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 30 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Οι θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση με κωδικό 504 παραδίδουν την αίτησή τους στη ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Οδός: Χαρ. Τρικούπη 13 Τ.Κ. 301 00 – Αγρίνιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου (αρμόδιος : κος Μάρκος Βασίλειος τηλ. 26410 30091).

Η σχετική ανακοίνωση με τα δικαιολογητικά και όλες τις λεπτομέρειες, ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος