Ενημέρωση από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Απογραφή του Ζωικού Κεφαλαίου

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017 ως εξής:

  • υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν  μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου.
  • για τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου
  • για τους χοίρους απογραφή διενεργείται από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός 30 ημερών από τη διενέργεια της.

Πως μπορεί να γίνει η απογραφή

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών μπορεί να γίνει:

α) µε την χρήση από τον κτηνοτρόφο της  ψηφιακής  υπηρεσίας  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία ή
β) µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία,

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα εξής:
-Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο του.
-Η ψηφιακή υποβολή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για ενημέρωση του μητρώου.
-Η υποβολή απογραφής γίνεται μια φορά το χρόνο.
-Η παράλειψη διενέργειας της απογραφής και η μη ορθή συμπλήρωση του μητρώου αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος