Ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, ο Υποστράτηγος Φώτης Τσόλκας του Αναστασίου, γεννηθείς το 1965 στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύντομες πληροφορίες για τον Υποστράτηγο Φώτη Τσόλκα:
• Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής το έτος 1984, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1989.
• Μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή υπηρέτησε σε μάχιμες και νευραλγικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Δυτική Ελλάδα.
• Με το βαθμό του Ταξιάρχου, υπηρέτησε ως βοηθός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας.
• Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
• Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών.
• Είναι απόφοιτος της 11ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.
• Του απονεμήθηκαν για την υπηρεσιακή του απόδοση πολλές ηθικές αμοιβές.
• Γνωρίζει την Αγγλική γλώσσα.
• Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη και ένα γιό.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος