Ετοιμάζονται αλλαγές από την Επιτροπή των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τη χορήγηση του επιδόματος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο προετοιμάζει Επιτροπή που συστήθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στόχος είναι να ξεκαθαρίσει ποιοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο είναι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας και ποιο θα είναι το αντίτιμο που θα λαμβάνουν όσοι θα παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα.

Η σχετική επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει πρόταση για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος που αφορά στη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. Επίσης, πρέπει να εκπονήσει σχέδιο δράσης, για να προλαμβάνονται στο μέλλον όλοι εκείνοι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνης ή ακόμα και ανθυγιεινής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, το έργο της σχετικής επιτροπής που πρέπει να κατατεθεί στα συναρμόδια υπουργεία έως τις 30 Μαΐϊου, όπως περιγράφεται από την κοινή υπουργική απόφαση, είναι το εξής:

α) Προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους.
β) Προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος.
γ) Υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος