Οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 η υποβολή αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις για τους φορείς του ΕΦΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου μπορούν να κάνουν αιτήσεις από 10 έως 14 Ιουνίου 2019 και οι ενδιαφερόμενοι της Β΄, Γ΄ και Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου από 17 έως 28 Ιουνίου 2019.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει ηλεκτρονικά, λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά γεννηθέντα 2003 – 2013.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. 2 πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Ασφαλιστική ενημερότητα ( να μην υπάρχουν οφειλές  στον Οργανισμό ή να είναι σε ενεργή ρύθμιση)

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας, αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης θα μπορεί να προσέλθει από 10 έως 14 Ιουνίου 2019 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περιφερειακό Τμήμα τ. ΟΑΕΕ προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Υποβολή αίτησης από πολίτες: https://services.oaee.gr/camps2019/login.php

Οι διαθέσιμες θέσεις: https://services.oaee.gr/camps2019/camps.php

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος